Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN55Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN55Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN55Q.1.75W 55 75 80 113 Q.W 100, 125, 150, 200, 250, 300
JN55Q.1.100W 55 100 80 138 Q.W
JN55Q.1.125W 55 125 80 163 Q.W
JN55Q.1.150W 55 150 80 188 Q.W
JN55Q.1.175W 55 175 80 213 Q.W
JN55Q.1.200W 55 200 80 238 Q.W
JN55Q.1.250W 55 250 80 288 Q.W
JN55Q.1.300W 55 300 80 338 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN55Q.1.W