Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN45Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN45Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN45Q.1.50W 45 50 65 80 Q.W 100, 125, 150, 200, 250, 300
JN45Q.1.75W 45 75 65 105 Q.W
JN45Q.1.100W 45 100 65 130 Q.W
JN45Q.1.125W 45 125 65 155 Q.W
JN45Q.1.150W 45 150 65 180 Q.W
JN45Q.1.175W 45 175 65 205 Q.W
JN45Q.1.200W 45 200 65 230 Q.W
JN45Q.1.250W 45 250 65 280 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN45Q.1.W