Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN07Q.1.B – kiểu cầu không mở

Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN07Q.1.B – kiểu cầu không mở Miniature series of JN07Q.1.B - Bridge type non-opening

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN07Q.1.07B 7 7 10 12 Q.B 15, 18, 28, 38, 48

Xích nhựa cuốn cáp series JN07Q.1.B