Xích nhựa dẫn cáp Series JN10Q.1.W – Kiểu cầu mở ngoài

Xích nhựa dẫn cáp Series JN10Q.1.W – Kiểu cầu mở ngoài Series of JN10Q.1.W - Bridge type exterior opening

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN10Q.1.10W 10 10 14.5 17.5 Q.W 18, 28, 38, 48
JN10Q.1.15W 10 15 14.5 17.5 Q.W
JN10Q.1.20W 10 20 14.5 17.5 Q.W
JN10Q.1.30W 10 30 14.5 17.5 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN10Q.1.W