Sê-ri Mini J07Q.1.B – cầu không thể mở

Sê-ri Mini J07Q.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J07Q.1.07B 7 7 10 12 Q.B 15, 28

Xích nhựa cuốn cáp series J07Q.1.B