Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN65F.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN65F.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN65F.1.100W 65 100 91 140 F.W 150, 200, 250, 300
JN65F.1.125W 65 125 91 165 F.W
JN65F.1.150W 65 150 91 190 F.W
JN65F.1.175W 65 175 91 215 F.W
JN65F.1.200W 65 200 91 240 F.W
JN65F.1.250W 65 250 91 290 F.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN65F.1.W