Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN45F.1.W – đóng bên ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN45F.1.W – đóng bên ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN45F.1.75W 45 75 65 105 F.W 125, 150, 200, 250, 300
JN45F.1.100W 45 100 65 130 F.W
JN45F.1.125W 45 125 65 155 F.W
JN45F.1.150W 45 150 65 180 F.W
JN45F.1.175W 45 175 65 205 F.W
JN45F.1.200W 45 200 65 230 F.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN45F.1.W