Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN30Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN30Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN30Q.1.38W 30 38 45 60 Q.W 75, 100, 125, 150, 225
JN30Q.1.57W 30 57 45 79 Q.W
JN30Q.1.77W 30 77 45 99 Q.W
JN30Q.1.103W 30 103 45 125 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN30Q.1.W