Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN25F.1.W – đóng bên ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN25F.1.W – đóng bên ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN25F.1.38W 25 38 40 58 F.W 75, 100, 125, 150
JN25F.1.57W 25 57 40 77 F.W
JN25F.1.77W 25 77 40 97 F.W
JN25F.1.103W 25 103 40 123 F.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN25F.1.W