Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN21Q.2.N – cầu bên trong mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN21Q.2.N – cầu bên trong mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN21Q.2.38N 21 38 28 51.5 Q.N 38, 48, 75, 100, 125, 150
JN21Q.2.68N 21 68 28 81.5 Q.N

Xích nhựa cuốn cáp series JN21Q.2.N