Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN18Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN18Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN18Q.1.18W 18 18 24 30 Q.W 28, 38, 48, 75
JN18Q.1.25W 18 25 24 37 Q.W
JN18Q.1.37W 18 37 24 49 Q.W
JN18Q.1.50W 18 50 24 62 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN18Q.1.W