Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN18Q.1.B – cầu không thể mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN18Q.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN18Q.1.18B 18 18 24 29 Q.B 38, 48, 75
JN18Q.1.25B 18 25 24 36 Q.B
JN18Q.1.37B 18 37 24 48 Q.B
JN18Q.1.50B 18 50 24 61 Q.B

Xích nhựa cuốn cáp series JN18Q.1.B