Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN15Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN15Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN15Q.1.15W 15 15 20 25 Q.W 28, 38, 48
JN15Q.1.20W 15 20 20 30 Q.W
JN15Q.1.30W 15 30 20 40 Q.W
JN15Q.1.40W 15 40 20 50 Q.W
JN15Q.1.50W 15 50 20 60 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN15Q.1.W