Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN15Q.1.B – cầu không thể mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN15Q.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN15Q.1.15B 15 15 20 24 Q.B 28, 38, 48
JN15Q.1.20B 15 20 20 28 Q.B
JN15Q.1.30B 15 30 20 38 Q.B
JN15Q.1.40B 15 40 20 48 Q.B

Xích nhựa cuốn cáp series JN15Q.1.B