Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN100Q.1.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa dẫn cáp Sê-ri JN100Q.1.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN100Q.1.100W 100 100 127 160 Q.W 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500
JN100Q.1.125W 100 125 127 185 Q.W
JN100Q.1.150W 100 150 127 210 Q.W
JN100Q.1.200W 100 200 127 260 Q.W
JN100Q.1.250W 100 250 127 310 Q.W
JN100Q.1.300W 100 300 127 360 Q.W
JN100Q.1.350W 100 350 127 410 Q.W
JN100Q.1.400W 100 400 127 460 Q.W
JN100Q.1.500W 100 500 127 560 Q.W
JN100Q.1.600W 100 600 127 660 Q.W

Xích nhựa cuốn cáp series JN100Q.1.W