Sê-ri JEZ25Q.1.S – cầu hai bên mở

Sê-ri JEZ25Q.1.S – cầu hai bên mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
R
(bán kính cong)

Xích nhựa cuốn cáp series JEZ25Q.1.S