Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J45F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J45F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J45F.1.75S 45 75 67 99 F.S 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300
J45F.1.100S 45 100 67 124 F.S
J45F.1.125S 45 125 67 149 F.S
J45F.1.150S 45 150 67 174 F.S
J45F.1.175S 45 175 67 199 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series J45F.1.S