Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.3.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.3.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J35Q.3.75W 35 75 50 92 Q.W 75, 150

Xích nhựa cuốn cáp series J35Q.3.W