Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.2.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.2.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J35Q.2.50S 35 50 50 67 Q.S 75, 150
J35Q.2.100S 35 100 50 117 Q.S
J35Q.2.125S 35 125 50 142 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series J35Q.2.S