Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J35Q.1.50S 35 50 55 70 Q.S 75, 100, 125, 150, 200, 250
J35Q.1.60S 35 60 55 80 Q.S
J35Q.1.75S 35 75 55 95 Q.S
J35Q.1.90S 35 90 55 110 Q.S
J35Q.1.100S 35 100 55 120 Q.S
J35Q.1.117S 35 117 55 137 Q.S
J35Q.1.125S 35 125 55 145 Q.S
J35Q.1.130S 35 130 55 150 Q.S
J35Q.1.150S 35 150 55 170 Q.S
J35Q.1.154S 35 154 55 174 Q.S
J35Q.1.175S 35 175 55 195 Q.S
J35Q.1.200S 35 200 55 220 Q.S
J35Q.1.250S 35 250 55 270 Q.S
J35Q.1.300S 35 300 55 320 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series J35Q.1.S