Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J35F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J35F.1.50S 35 50 55 70 F.S 75, 100, 125, 150, 200, 250
J35F.1.75S 35 75 55 95 F.S
J35F.1.100S 35 100 55 120 F.S
J35F.1.125S 35 125 55 145 F.S
J35F.1.150S 35 150 55 170 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series J35F.1.S