Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J30F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J30F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J30F.1.38S 30 38 45 54 F.S 75, 100, 150
J30F.1.50S 30 50 45 66 F.S
J30F.1.57S 30 57 45 73 F.S
J30F.1.60S 30 60 45 76 F.S
J30F.1.75S 30 75 45 91 F.S
J30F.1.77S 30 77 45 93 F.S
J30F.1.100S 30 100 45 116 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series J30F.1.S