Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25Q.2.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25Q.2.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J25Q.2.25S 25 25 35 40 Q.S 40, 55, 75, 100, 125, 150, 175, 190, 200, 250
J25Q.2.38S 25 38 35 53 Q.S
J25Q.2.50S 25 50 35 65 Q.S
J25Q.2.57S 25 57 35 72 Q.S
J25Q.2.77S 25 77 35 92 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series J25Q.2.S