Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J25Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J25Q.1.38S 25 38 40 55 Q.S 55, 63, 75, 100, 125, 150, 225
J25Q.1.50S 25 50 40 67 Q.S
J25Q.1.57S 25 57 40 74 Q.S
J25Q.1.60S 25 60 40 77 Q.S
J25Q.1.75S 25 75 40 92 Q.S
J25Q.1.77S 25 77 40 94 Q.S
J25Q.1.100S 25 100 40 117 Q.S
J25Q.1.103S 25 103 40 120 Q.S
J25Q.1.125S 25 125 40 142 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series J25Q.1.S