Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18Q.2.W – cầu ngoài mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18Q.2.W – cầu ngoài mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J18Q.2.25W 18 25 23.5 35 Q.W 38, 48, 60, 75, 100

Xích nhựa cuốn cáp series J18Q.2.W