Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18Q.1.B – không thể mở được

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18Q.1.B – không thể mở được

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J18Q.1.25B 18 25 23 36 Q.B 28, 38, 48, 75, 100
J18Q.1.37B 18 37 23 48 Q.B 28, 38, 48, 75

Xích nhựa cuốn cáp series J18Q.1.B