Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18F.1.B – cầu không thể mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18F.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J18F.1.25B 18 25 23 35 F.B 28, 38, 48, 75
J18F.1.37B 18 37 23 47 F.B

Xích nhựa cuốn cáp series J18F.1.B