Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18BF.1.N – nửa kín bên trong mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J18BF.1.N – nửa kín bên trong mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J18BF.1.18N 18 18 35.5 29 BF.N 28, 38, 48
J18BF.1.25N 18 25 35.5 36 BF.N 28, 38, 48, 60,75
J18BF.1.37N 18 37 35.5 49 BF.N 28, 38, 48, 75
J18BF.1.50N 18 50 35.5 61 BF.N 28, 38, 48, 75

Xích nhựa cuốn cáp series J18BF.1.N