Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15Q.1.B – cầu không thể mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15Q.1.B – cầu không thể mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J15Q.1.20B 15 20 20 29 Q.B 28, 38
J15Q.1.30B 15 30 20 39 Q.B 28

Xích nhựa cuốn cáp series J15Q.1.B