Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15BF.2.N – nửa kín bên trong mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15BF.2.N – nửa kín bên trong mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J15BF.2.30N 15 30 20 41 BF.N 38, 48
J15BF.2.40N 15 40 20 51 BF.N 28

Xích nhựa cuốn cáp series J15BF.2.N