Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15BF.1.N – nửa kín bên trong mở

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J15BF.1.N – nửa kín bên trong mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J15BF.1.15N 15 15 20 23 BF.N 28
J15BF.1.20N 15 20 20 29 BF.N 28, 38
J15BF.1.30N 15 30 20 39 BF.N 28, 38, 48
J15BF.1.40N 15 40 20 49 BF.N 28, 38, 48
J15BF.1.50N 15 50 20 59 BF.N 28, 38, 48

Xích nhựa cuốn cáp series J15BF.1.N