Sê-ri H80Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H80Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H80Q.1.75S 80 75 107 123 Q.S 150, 200, 250, 300, 400, 450, 550, 600
H80Q.1.100S 80 100 107 148 Q.S
H80Q.1.125S 80 125 107 173 Q.S
H80Q.1.150S 80 150 107 198 Q.S
H80Q.1.175S 80 175 107 223 Q.S
H80Q.1.200S 80 200 107 248 Q.S
H80Q.1.250S 80 250 107 298 Q.S
H80Q.1.300S 80 300 107 348 Q.S
H80Q.1.350S 80 350 107 398 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series H80Q.1.S