Sê-ri H65Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H65Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H65Q.1.50S 65 50 85 85.5 Q.S 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500
H65Q.1.60S 65 60 85 95.5 Q.S
H65Q.1.75S 65 75 85 110.5 Q.S
H65Q.1.90S 65 90 85 125.5 Q.S
H65Q.1.100S 65 100 85 135.5 Q.S
H65Q.1.117S 65 117 85 152.5 Q.S
H65Q.1.125S 65 125 85 160.5 Q.S
H65Q.1.130S 65 130 85 165.5 Q.S
H65Q.1.150S 65 150 85 185.5 Q.S
H65Q.1.154S 65 154 85 189.5 Q.S
H65Q.1.175S 65 175 85 210.5 Q.S
H65Q.1.200S 65 200 85 235.5 Q.S
H65Q.1.250S 65 250 85 285.5 Q.S
H65Q.1.300S 65 300 85 335.5 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series H65Q.1.S