Sê-ri H55F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Sê-ri H55F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H55F.1.50S 55 50 75 83 F.S 125, 150, 200, 250, 300
H55F.1.60S 55 60 75 93 F.S
H55F.1.75S 55 75 75 108 F.S
H55F.1.90S 55 90 75 123 F.S
H55F.1.100S 55 100 75 133 F.S
H55F.1.125S 55 125 75 158 F.S
H55F.1.130S 55 130 75 163 F.S
H55F.1.150S 55 150 75 183 F.S
H55F.1.175S 55 175 75 208 F.S
H55F.1.200S 55 200 75 233 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series H55F.1.S