Sê-ri H35Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H35Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H35Q.1.50S 35 50 55 76 Q.S 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300
H35Q.1.60S 35 60 55 86 Q.S
H35Q.1.75S 35 75 55 101 Q.S
H35Q.1.90S 35 90 55 116 Q.S
H35Q.1.100S 35 100 55 126 Q.S
H35Q.1.117S 35 117 55 143 Q.S
H35Q.1.125S 35 125 55 151 Q.S
H35Q.1.130S 35 130 55 156 Q.S
H35Q.1.150S 35 150 55 176 Q.S
H35Q.1.154S 35 154 55 180 Q.S
H35Q.1.175S 35 175 55 201 Q.S
H35Q.1.200S 35 200 55 226 Q.S
H35Q.1.250S 35 250 55 276 Q.S
H35Q.1.300S 35 300 55 326 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series H35Q.1.S