Sê-ri H35F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Sê-ri H35F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H35F.1.50S 35 50 55 76 F.S 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300
H35F.1.60S 35 60 55 86 F.S
H35F.1.75S 35 75 55 101 F.S
H35F.1.100S 35 100 55 126 F.S
H35F.1.125S 35 125 55 151 F.S
H35F.1.130S 35 130 55 156 F.S
H35F.1.150S 35 150 55 176 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series H35F.1.S