Sê-ri H30Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H30Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H30Q.1.38S 30 38 45 60.5 Q.S 55, 75, 90, 100, 125, 150
H30Q.1.50S 30 50 45 72.5 Q.S
H30Q.1.57S 30 57 45 79.5 Q.S
H30Q.1.60S 30 60 45 82.5 Q.S
H30Q.1.75S 30 75 45 97.5 Q.S
H30Q.1.77S 30 77 45 99.5 Q.S
H30Q.1.100S 30 100 45 122.5 Q.S
H30Q.1.103S 30 103 45 125.5 Q.S
H30Q.1.125S 30 125 45 147.5 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series H30Q.1.S