Sê-ri H30F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Sê-ri H30F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H30F.1.38S 30 38 45 60.5 F.S 75, 90, 100, 125, 150
H30F.1.50S 30 50 45 72.5 F.S
H30F.1.57S 30 57 45 79.5 F.S
H30F.1.60S 30 60 45 82.5 F.S
H30F.1.75S 30 75 45 97.5 F.S
H30F.1.77S 30 77 45 99.5 F.S
H30F.1.100S 30 100 45 122.5 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series H30F.1.S