Sê-ri H25F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Sê-ri H25F.1.S – có thể mở các mặt đóng

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
H25F.1.38S 25 38 40 57 F.S 75, 100, 125, 150
H25F.1.50S 25 50 40 69 F.S
H25F.1.57S 25 57 40 76 F.S
H25F.1.60S 25 60 40 79 F.S
H25F.1.75S 25 75 40 94 F.S
H25F.1.77S 25 77 40 96 F.S
H25F.1.100S 25 100 40 119 F.S

Xích nhựa cuốn cáp series H25F.1.S