Sê-ri H20Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Sê-ri H20Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
R
(bán kính cong)

Xích nhựa cuốn cáp series H20Q.1.S