Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN10Q.1.B – kiểu cầu không mở

Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN10Q.1.B – kiểu cầu không mở Miniature series of JN10Q.1.B - Bridge type non-opening

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN10Q.1.10B 10 10 14 18 Q.B 18, 28, 38
JN10Q.1.15B 10 15 14 23 Q.B
JN10Q.1.20B 10 20 14 28 Q.B

Xích nhựa cuốn cáp series JN10Q.1.B