Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN05Q.1.B – kiểu cầu không mở

Xích nhựa dẫn cáp Mini Series JN05Q.1.B – kiểu cầu không mở Miniature series of JN05Q.1.B - Bridge type non-opening

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
JN05Q.1.05B 5 5 8 9 Q.B 10, 15, 18, 28

Xích nhựa cuốn cáp series JN05Q.1.B