Xích nhựa cuốn cáp Dòng J25Q.3.N – cầu bên trong có thể được mở

Xích nhựa cuốn cáp Dòng J25Q.3.N – cầu bên trong có thể được mở

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J25Q.3.38N 25 38 35 54 Q.N 55, 75, 100
J25Q.3.57N 25 57 35 73 Q.N
J25Q.3.77N 25 77 35 93 Q.N 55, 100

Xích nhựa cuốn cáp series J25Q.3.N